Hieronder een oud bericht uit de jaren 2006 -2008.

"Vrienden
Cara nostra SGA !

Semper sit Harmonia, mutua fiducia, augeatur, maneat… cara nostra SGA,
deze laatste regels uit het 2e couplet van het Vivat zullen wellicht
naar de achtergrond van uw herinneringen zijn gedrongen,
maar het prettige gevoel bij het terugdenken aan uw schooltijd zeker niet.
Het statige gebouw aan de Statenlaan, de verschillende rectores,
de rijtjes die u moest leren bij Latijn en Grieks, de determineerlessen bij biologie…..,
zo draagt een ieder zijn of haar eigen herinneringen aan de middelbare schooltijd met zich mee.

Ons Stedelijk Gymnasium is verhuisd naar een nieuwe locatie,
weg van de Statenlaan, op de plek van de vroegere Thorbecke scholengemeenschap.
Voor velen van ons, leerlingen en medewerkers, een moment van afscheid.
Dit moment vormde voor een aantal oud-leerlingen, een ouder en de rector aanleiding
om na te denken over het oprichten van een vereniging voor al diegenen die zich verbonden voelen
met onze school hetzij als oud-leerling hetzij als oud-leraar of medewerker.
Wij stellen ons voor dat oud-leerlingen en oud-leraren via deze vereniging contact
met elkaar kunnen leggen, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse ledenvergadering of een ander evenement.
Ook hopen we dat via oud-leerlingen contacten kunnen worden gelegd die voor de school
of voor de huidige leerlingen van onze school interessant kunnen zijn.
Met (een deel van) de contributie willen we van tijd tot tijd bijzondere projecten voor de school financieren.

We hopen natuurlijk dat u allen besluit lid te worden van de
Vereniging Vrienden van het Stedelijk Gymnasium Arnhem.
Aan de contributiekosten zal het zeker niet liggen!

De contributie hebben we gesteld op 5 euro voor studenten en minimaal 10 euro voor niet-studenten.
U kunt zich aanmelden via de website.

Tijdens de reünie ter gelegenheid van de verhuizing van de school naar de nieuwe locatie,
op 16 december 2006, is de oprichting van de vereniging officieel bekend gemaakt.

Via Mijn SGA op de website van school (www.gymnasiumarnhem.nl) en via deze website (www.statenlaan8.nl)
zult u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van onze vereniging.

De statuten kunt u downloaden als pdf-bestand via deze link.

Vivat, crescat, floreat carum nostrum foedus!