Verhalen uit de oorlogsjaren

 

Hieronder: uitgave uit 2005samengesteld door een redactie met: Peter Berends, Gerda van Griethuysen, Jantine J. van der Wal en Rosemarie Kamphuisen.
Dit is ter beschikking gesteld door Rosemarie Kamphuisen samen met nog veel meer archiefmateriaal.


omslag

OORLOGSJAREN OP HET ARNHEMSE GYMNASIUM

Voorwoord

1) Frank van Heusden :
"Mijn oorlogsjaren op het Gymnasium" + (foto gymnasium a/d/Bovenbeekstraat)

2) Jantine de Boer - v.d. Wal:
"Verhaal van een oorlogsjeugd"

3) Wouter Ekker
"Oorlogsherinneringen 1942 - 1945".

4) Gerda van Griethuysen:
"Mijn gymnasiumjaren in Arnhem 1942 - 1945"

5) Marian Fogteloo - Broeker:
"Inkwartiering van SS-soldaten!"

6) Hans Broekman:
1) "Arnhemse Elegieën". + karikatuur wiskundeleraar Piet Vredenduin
2) "Oorlogsherinneringen": Brief van
Theo Driessen van 9/3/1945 aan Hans Broekman


7) Humor in oorlogstijd

8) Peter Berends:
"Tramritten tussen Velp en Arnhem"

9) Peter Berends:
"Tocht vanuit Velp naar het lege Arnhem op 6 november 1944"

10) Rosemarie Kamphuisen:
"De oorlog was met de bevrijding niet ten einde"

Verantwoording van beeldmateriaal

AANHANGSEL

11) Roelof de Jong Aantekeningen:
"Krazenberg"
"De overval"
"Politiek op school"
"Enkele derde klasgenoten"
"Derde klasgenoten"
"De proefklas in 1942"
"Een andere relatie"
"Herinneringen": De curatoren, De rector, dr J.H. Goedhart, mr. dr. E.J. Jonkers, dr. J.J.A. Zuidweg, mej. dra J. Bock, mej. dr. B.L. de Kok, mej. dra C.M. Vrijdag, dr. H. Teerink, dr. M. van Leeuwen, dr. P.J.G. Vredenduin, ir. C.J. Baart de la Faille, ir. J.F.J. Atkins, de heer S.J.F. Bosch, de heer H.M. Crane, de heer W. Janssen, mej. dra S.E.M. Poppes, mej. dr. S. Ferwerda, mej. dr. C. Ypes, drs B.J. Albers", dr K. van der Heide, dr. J. Schuringa
"De verhuizing"
"Een groots afscheid"
Voorts foto's met bijschriften

APARTE VERMELDING:
"Scholier in oorlogstijd. 1943-1945. Arnhem-Veluwe" Dagboek van Felix Valk, bewerkt door Dolph Kohnstamm en euitgegeven bij Uitgeverij Kontrast. ISBN 90-75665-67-0

Bijdragen speciaal voor deze website:

"Schoolherinneringen"
,
Jan Cramer
(geb.: 1928)
Klik op titels voor Word-bestanden

"Mijn eerste weken op het Gym" - (1944) , Jantine de Boer - v.d. Wal

"1940-Addenda", Roelof de Jong

1941-Programma toneelvoorstelling "Migrare Necesse est"
In de Schouwburg, t.g.v. de verhuizing naar Statenlaan 8

"Schooljaar 1941-1942" , Roelof de Jong