ReŁnisten website

Het nieuwe adres van de school: Thorbeckestraat 17

De adresgegevens zijn beschikbaar voor "klassevertegenwoordigers"
nadat zij een paswoord hebben gekregen.
Toegang tot de adressen via de ingang van de AGA-Tempel
"klikken op de tempeldeur"

Wel vrij toegankelijk
is het overzicht van namen van oud-leerlingen
Klik HIER

Op www.gymnasiumarnhem.nl staan namen met mailadressen van wie zich daar heeft ingeschreven.
Die inschrijving ook op die site wordt sterk aanbevolen.

Via een systeem van "klasse-vertegenwoordigers" wordt geprobeerd
het zoekwerk naar adressen en andere gegevens te verdelen.
De periode t/m 1972 heeft in principe voor ieder jaar al zo'n klasse-vertegenwoordiger. (Zie hier de lijst)

Voor de jaren 1980 t/m 2000 wordt nog gezocht naar mensen die vooral het zoeken en bijhouden van adressen
van eigen jaargenoten willen coördineren.
Aanmelden hiervoor graag per email met vermelding van het jaar van aankomst.
AANMELDEN