Verantwoording van foto's en andere afbeeldingen:

 

Foto omslag: A.J.J. Bouvet.

 

Foto's van gebombardeerd Rotterdam: Briefkaarten uit 1940.

 

Foto's van plunderingen in Arnhem in de periode septenber 1944 ‑ april 1945: Uit het boek: "ROOF, RESTITUTIE, REPARATIE", Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf 1947; het boek werd vervaardigd door Drukkerij en Uitgeverij G.W. van der Wiel to Arnhem.

 

Tramfoto's: a) uit "Trams en tramlijnen" door J. Mulder, Drs. R.K. de Jong en E.J. Bouwman, 'De electrische trams van Groningen. Arnhem en Nijmegen', Uitgever WYT ‑ Rotterdam, 1971.

 

Foto van vernielde tram en vernield huis, uit: "Arnhem, Voorjaar 1945, Wandelen door een verlaten stad" door Wim Verhoeff en Paul Vroemen, Foto's Nico Kramer, 1985.

 

Foto van oude Gymnasium in de Bovenbeekstraat, uit: "Sjouwen door Oud‑Arnhem door A.S. Stempler, Uitgever:, Gijsbers & van Loon to Arnhem, 1976.

 

Tekening van ontwerp van oude Gymnasium uit: 'Het Gymnasium aan de Statenlaan', 2de druk, Uitgave dankzij Dirkzwager, advocaten en notarissen.

 

Kaart van de strijd in de Betuwe na 1 oktober 1944: Uit boek: "Een andere kijk op de slag om Arnhem, de snelle Duitse reactie" door Peter Berends, Tweede druk 2003, Uitgeverij ASPEKT to Soesterberg.

 

Privefoto's van oudleerlingen en leraren van het Gymnasium to Arnhem.

 

Foto "Signaal/Signal"‑tijdschriften, Peter Berends.