Deze foto is gemaakt op 1 juli 1942 ten huize van Lidy Jansen.
Dat was op de Hoogkamp aan de kant van de Amsterdamseweg.
Het was eigenlijk de afscheidsfuif van Roelof de Jong. Maar omdat zijn ouders inmiddels al verhuisd waren
naar Maassluis, werd de samenkomst bij Lidy gehouden.
In het afgelopen jaar hadden we wel meer dergelijke gezellige bijeenkomsten gehad, telkens bij klasgenoten thuis.
De namen zijn op de onderste rij vlnr: Bas Kylstra, Herman de Vries Robbé, Ank Quispel, Wim Berends,
Annie Rothuis, Joost koch en Bep Lely.
De bovenste rij vlnr: Roelof de Jong, Anneke Zwollo, Lidy Jansen, Lotte Swemle, Louis Insinger,
Hugo den Ouden, Frans van Nispen tot Sevenaer en Bram Varik